Betingelser

det med småt

Danske Studerendes Andelsselskab, DSA, er ikke involveret i de transaktioner mv., der finder sted som følge af opslag på studiebrugtbørsen, hvorfor vi ikke påtager os nogen form for ansvar i forbindelse hermed. Vi fraskriver os således ethvert ansvar for ukorrekte oplysninger mv. samt tab eller skade – såvel direkte som indirekte – der måtte opstå som følge af brugen af studyshare. Ligeledes fraskrives ethvert ansvar i forbindelse med varer, tjenesteydelser osv., der ikke lever op til forventningerne.

DSA forbeholder sig endvidere retten til at fjerne ethvert opslag og brugerprofiler, der findes upassende, stødende, vurderes at være falsk eller i uoverensstemmelse med vores regler og værdisæt.